View Message

*गोड आठवणी आहेत* 
           *तेथे हळुवार*
           *भावना आहेत..*
*हळुवार भावना आहेत तेथे* 
              *अतुट प्रेम आहे.*
         *आणि जिथे अतुट* 
*प्रेम आहे तेथे नक्कीच..*
 *तुमच्या सारखी माणसे*
                *आहेत..*

 *Good Morning*